Ngành tuyển sinh - Đợt 1

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Trong năm học 2017-2018, 5 trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghệ thông tin) tuyển sinh và đào tạo 15 ngành tại Trung tâm Đào tạo ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Trung tâm), cụ thể như sau:

Trường Đại học Bách khoa (QSB), ĐHQG-HCM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂNCHỈ TIÊUĐIỂM CHUẨN 2016
1Kỹ thuật điện, điện tử108A00, A014024.25
2Công nghệ thực phẩm114A00, B00, D074024
3Quản lý tài nguyên và môi trường125A00, A01, B00, D074023.25
4Kỹ thuật công trình xây dựng115A00, A014022.75
5Kỹ thuật vật liệu129A00, A01, D074022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QST), ĐHQG-HCM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂNCHỈ TIÊUĐIỂM CHUẨN 2016
6Khoa học môi trường 52440301A00, B00, D07, D903020.75
7Sinh học52420101B00, D904520.5

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (QSX), ĐHQG-HCM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂNCHỈ TIÊUĐIỂM CHUẨN 2016
8Ngôn ngữ Anh52220201D014022.41
9Ngôn ngữ học52220320C00, D01, D1440C00: 22.25
D01: 20.58
D14: 20.7
10Công tác xã hội52760101C00, D01, D1440C00: 21.5
D01, D14: 19.5
11Nhân học52310302C00, D01, D1440C00: 18.75
D01, D14: 17.75
12Lưu trữ học52320303C00, D01, D1440C00: 18
D01, D14: 17

Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK), ĐHQG-HCM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂNCHỈ TIÊUĐIỂM CHUẨN 2016
13Tài chính ngân hàng52340201_404A00, A01, D01, D9040A00: 23.25
A01, D01: 22.25
14Kinh tế học52310101_401A00, A01, D01, D9040A00: 22.75
A01, D01: 21.75

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QSC), ĐHQG-HCM

STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂNCHỈ TIÊUĐIỂM CHUẨN 2016
15Công nghệ thông tin 52480201A00, A01, D017023

Mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 môn thi:

A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Anh; B00: Toán-Hóa-Sinh; C00: Văn-Sử-Địa; D01: Văn-Toán-Anh; D07: Toán-Hóa-Anh; D14: Văn-Sử-Anh; D90: Toán-Tiếng Anh- Khoa học tự nhiên