Tổng quan

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tổng quan về trường

- Tên gọi của Trung tâm: Trung tâm Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre

- Tên tiếng Anh: VNUHCM – Ben Tre Training Center

- Trụ sở: 99A, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Chức năng

- Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy chế được ĐHQG-HCM phê duyệt.

- Trung tâm có chức năng thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, phù hợp với chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQG-HCM.

- Trung tâm là đầu mối đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ tại tỉnh Bến Tre và trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa ĐHQG-HCM với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học để nâng cao mặt bằng dân trí và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh và trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Tổ chức hợp tác đào tạo nguồn nhân lực theo thế mạnh của tỉnh Bến Tre và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, thúc đẩy tăng cường liên kết hợp tác vùng giữa các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với nhau.

- Hỗ trợ tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức tại tỉnh và khu vực.

- Cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học, sau đại học cho các đối tượng có nhu cầu.

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho tỉnh Bến Tre nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

- Chuẩn bị các tiền đề về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nguồn lực để hình thành trường Đại học Bến Tre trong tương lai.