Cơ sở vật chất

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Trụ sở hoạt động:

Các cơ sở hạ tầng, tòa nhà Phân hiệu ĐHQG-HCM, giảng đường, phòng học, ký túc xá, phòng thí nghiệm…

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Cơ sở vật chất ban đầu do UBND tỉnh Bến Tre đầu tư, trang bị trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng và đánh giá các hiệu quả, lợi ích đem lại cho trung tâm.

Một số trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo (phòng học, phòng thí nghiệm,…) được trang bị dựa trên sự tư vấn của ĐHQG-HCM để đảm bảo tính hữu ích và đáp ứng kết quả mong đợi cho các hoạt động của trung tâm.

- Tổ chức đi lại, ăn ở cho giảng viên, cán bộ quản lý:

Trung tâm sẽ thực hiện dưới sự hỗ trợ của UBND tỉnh Bến Tre.

- Trang thông tin điện tử:

Phân hiệu ĐHQG-HCM xây dựng trang thông tin điện tử nhằm mục đích cung cấp thông tin về các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo nhằm thu hút sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu. Qua đó, Phân hiệu ĐHQG-HCM hướng đến mục tiêu dài hạn: xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre cũng như các tỉnh lân cận thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.