Đào tạo ngắn hạn

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sống, học tập và giao tiếp của học sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Trung tâm có kế hoạch tổ chức các lớp kỹ năng mềm, Ngoại ngữ, Tin học do các giảng viên của ĐHQG-HCM giảng dạy, giúp cho học sinh THPT trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết để bước vào ngưỡng cửa của Đại học. Tất cả các lớp kỹ năng đều được giảng dạy miễn phí tại Trung tâm.

a. Các lớp kỹ năng mềm: Kỹ năng học và tự học (Learning to learn); Kỹ năng tự khẳng định và phát triển bản thân (Self – Assessment & personal); Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative Thinking skills); Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organizing skills); Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills); Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Communication skills); Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

b. Các lớp kỹ năng tin học: Lớp Word và cách thức trình bày văn bản; Lớp Excel và các hàm cơ bản trong học thuật; Lớp Power Point và thủ thuật trình bày slide thuyết trình; Lớp Internet và thủ thuật tìm kiếm thông tin; Lớp Internet và các kỹ năng giao tiếp bằng email, mạng xã hội

c. Các lớp Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp; tiếng Nhật cơ bản; tiếng Hàn cơ bản

Bước đầu, để thuận tiện thời gian học tập của các em học sinh THPT và các hoạt động quảng bá Trung tâm, các cán bộ kiêm nhiệm là Giảng viên của ĐHQG-HCM tại Trung tâm sẽ đến các trường THPT dạy miễn phí các kỹ năng tổng hợp.

Đào tạo ngắn hạn

Buổi học lớp kỹ năng tại Trung tâm