Quyết định Về việc công nhận điểm chuẩn theo PTXT dựa trên học bạ kết hợp

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận mức điểm chuẩn và danh sách thí sinh
đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển
dựa trên kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp với các điều kiện khác

Quyết định Về việc công nhận điểm chuẩn theo PTXT dựa trên học bạ kết hợp

Quyết định Về việc công nhận điểm chuẩn theo PTXT dựa trên học bạ kết hợp

Thí sinh xem danh sách kết quả xét tuyển tại: https://bit.ly/4eBMkWm