PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 957 | Cật nhập lần cuối: 9/15/2023 5:34:55 PM | RSS

📣 PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023


NGÀNH TUYỂN SINH:

1. Công tác xã hội

2. Văn học Việt Nam

HÌNH THỨC

📌 Tuyển thẳng

📌 Xét tuyển

📌 Thi tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển

NGÀY THI: 20 và 21 tháng 5 năm 2023

PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:

⏰ Hồ sơ tuyển thẳng, xét tuyển: đến hết ngày 07/04/2023

⏰ Hồ sơ thi tuyển: đến hết ngày 28/04/2023

Mọi thông tin, liên hệ qua số điện thoại:

0275 3817 000 (104)

0901 000 156 (gặp cô Như An)

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023