Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịchnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 272 | Cật nhập lần cuối: 2/10/2022 8:20:22 AM | RSS

THÔNG BÁO
Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre thông báo chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng ngắn hạn về du lịch, cụ thể như sau:

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịchChiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịchChiêu sinh các khóa bồi dưỡng về Văn hóa Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết tại đây!