[THÔNG BÁO] Đóng học phí, lệ phí học kỳ I NH 2017 - 2018 Hệ đào tạo Sau đại học 2017-2019 - Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG-HCM

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2965 | Cật nhập: 2/21/2018 3:11:37 PM | RSS

[THÔNG BÁO] Đóng học phí, lệ phí học kỳ I NH 2017 - 2018 Hệ đào tạo Sau đại học 2017-2019 - Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG-HCM

[THÔNG BÁO] Đóng học phí, lệ phí học kỳ I NH 2017 - 2018 Hệ đào tạo Sau đại học 2017-2019 - Trường Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG-HCM