Thông báo Kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thông báo Kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả đủ điều kiện trúng tuyển trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM

Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu ĐHQG-HCM thông báo kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển: 623 (đã bao gồm điểm ưu tiên)

* Mức điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng:

+ Khu vực 3: 0 điểm

+ Khu vực 2: 10 điểm

+ Khu vực 2-NT: 20 điểm

+ Khu vực 1: 30 điểm

+ Nhóm Ưu tiên 1 (Đối tượng 1,2,3,4): 80 điểm

+ Nhóm Ưu tiên 2 (Đối tượng 5,6,7): 40 điểm

2. Tra cứu kết quả trúng tuyển:

Thí sinh xem kết quả trúng tuyển bằng cách tra cứu tại https://bit.ly/3QOxK1U từ 12h00 ngày 29/6/2022

3. Lưu ý:

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tự xác định thứ tự ưu tiên các nguyện vọng khi đăng ký trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 (mã phương thức 401).

Nếu không đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ không trúng tuyển bằng phương thức này.