Thông báo Điều chỉnh chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

THÔNG BÁO

Điều chỉnh chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh
trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM);

Căn cứ vào Thông báo số 194/TB- PHĐHQG ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc Tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022.

Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu ĐHQG-HCM thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung theo Thông báo 194

Nội dung điều chỉnh

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 (30% - 60% tổng chỉ tiêu)

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 (40% - 50% tổng chỉ tiêu)

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp các điều kiện khác (20 - 40% tổng chỉ tiêu)

a) Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 (7 - 15% tổng chỉ tiêu)

b) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 (7 - 15% tổng chỉ tiêu)

c) Xét tuyển dựa vào trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (3 - 5% tổng chỉ tiêu).

Điều kiện: Thí sinh đạt từ ngưỡng điểm trung bình học bạ 3 năm THPT ≥ 7,0

d) Xét tuyển dựa trên trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp phỏng vấn (3 - 5% tổng chỉ tiêu)

Điều kiện: thí sinh đạt từ ngưỡng điểm trung bình học bạ 3 năm THPT ≥ 7,0

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT kết hợp các điều kiện khác (20 - 50% tổng chỉ tiêu)

a) Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 kết hợp điểm trung bình học bạ lớp 12 (5 - 10% tổng chỉ tiêu).

b) Xét tuyển dựa vào trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (5 - 10% tổng chỉ tiêu).

Điều kiện: Thí sinh đạt từ ngưỡng điểm trung bình học bạ 3 năm THPT ≥ 6,5

c) Xét tuyển dựa trên trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp phỏng vấn (10 - 30% tổng chỉ tiêu).

Điều kiện: thí sinh đạt từ ngưỡng điểm trung bình học bạ 3 năm THPT ≥ 6,5

2. Thông tin liên hệ

Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 99A, quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: (0275)3.818.000. Hotline: 0943.818.000;

Facebook: https://www.facebook.com/PHDHQGTPHCMBENTRE/

Website: www.vnuhcm-cbt.edu.vn

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre trân trọng thông báo./.

Chi tiết thông báo: Click vào đây