CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE

Trong năm 2019, 5 trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM (Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công nghệ thông tin) tuyển sinh và đào tạo 16 ngành tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM), cụ thể như sau:

Trường Đại học Bách khoa (QSB), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

1

Công nghệ thực phẩm

419

A00, B00, D07

50

20,00

2

Bảo dưỡng công nghiệp (CN: Bảo dưỡng công nghiệp)

441

A00, A01

100

-

Bảo dưỡng công nghiệp (CN: Bảo dưỡng Cơ điển tử)

-

3

Kỹ thuật xây dựng (CN: Kỹ thuật hạ tầng & Môi trường)

445

A00, A01

50

-

4

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (CN: Cầu đường)

446

A00, A01

40

-

5

Kỹ thuật Điện (CN: Năng lượng tái tạo)

448

A00, A01

40

-

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QST), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

6Khoa học môi trường7440301_BTA00, B00, D07, D085015,05
7Sinh học7420101_BTB00, D90, D085015,45

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (QSX), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

8Báo chí7320101_BTC00, D01, D1450C00: 22,60
D01, D14: 20,60
9Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành7810103_BTC00, D01, D1450-
10Ngôn ngữ Anh7220201_BTD015021,20
11Nhật Bản học7310613_BTD01, D14, D065020,60
12Đô thị học7580112_BTC00, A01, D01, D145016,00

Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

13Tài chính - Ngân hàng7340201_404_BTA00, A01, D015018,50
14Kinh tế & Quản lý công7310101_403_BTA00, A01, D015018,50

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (QSC), ĐHQG-HCM (Xem chi tiết)

STT

TÊN NGÀNH

TUYỂN SINH

TỔ HỢP MÔN

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018 TẠI

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM

15Công nghệ thông tin7480201_BTA00, A01, D017020,50

Mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 môn thi:

A00: Toán - Lý - Hóa

D01: Văn - Toán - Anh

C00: Văn - Sử - Địa

A01: Toán - Lý - Anh

D06: Toán - Văn - Nhật

D14: Văn - Sử - Anh

B00: Toán - Hóa - Sinh

D07: Toán - Hóa - Anh

D90: Toán – Anh - KHTN

D08: Toán - Sinh - Anh