2. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2018

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2018

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI:

+ Địa điểm tổ chức thi: TP.HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn.

+ Hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT): thí sinh hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong Phiếu ĐKDT được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ĐHQG-HCM.

+ Phương thức ĐKDT: đăng ký trực tuyến (online) hoặc đăng ký trực tiếp tại 03 địa điểm thi.

+ Thời gian đăng ký dự thi: 2-5 đến 30-5-2018.

+ Thời gian gửi giấy báo dự thi trước ngày 25-6-2018.

+ Ngày tổ chức thi: 7-7-2018.

+ Công bố kết quả thi: trước 17g00 ngày 15-7-2018.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM chỉ được cấp một (01) bản chính phiếu kết quả thi.

2. CÔNG TÁC XÉT TUYỂN:

+ Chỉ tiêu (dự kiến): tối đa 20% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành.

+ Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15-5 đến 15-6-2018.

+ Phương thức đăng ký:

++ Thí sinh chỉ được đăng ký vào một (01) trường đại học thành viên.

++ Địa điểm đăng ký, số lượng nguyện vọng đăng ký và ưu tiên nguyện vọng xét tuyển vào ngành/nhóm ngành: Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và công bố cho thí sinh.

+ Phương thức xét tuyển: thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để đăng ký xét tuyển vào các ngành/nhóm ngành do các trường đại học thành viên quy định.

+ Hội đồng tuyển sinh các trường thực hiện xét tuyển từ ngày 15-7 đến 17-7-2018.

+ Công bố kết quả xét tuyển: trước 17g00 ngày 17-7-2018.

+ Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2018 của ĐHQG-HCM và bản chính phiếu kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018) trước ngày 23-7-2018.

+ Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thời gian do các đơn vị quy định.