2. THÔNG TIN NHẬP HỌC 2018

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Bốn trường sau đây sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học tại cơ sở chính trên TP. HCM:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHQG-HCM; (XEM CHI TIẾT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM; (XEM CHI TIẾT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM; (XEM CHI TIẾT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM; (XEM CHI TIẾT)

Ngoài ra, trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học tại Phân hiệu ĐHQG (Bến Tre):

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM;

Link 1 (XEM CHI TIẾT) | Link 2: (XEM CHI TIẾT)

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE

=> NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 THEO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU VỰC TÂY NAM BỘ & TÂY NGUYÊN​