ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 446 | Cật nhập lần cuối: 9/15/2023 5:22:36 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Sáng 18/8/2022, tại Phân hiệu ĐHQG-HCM , Chi bộ 12 đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh, chỉ đạo của Bí thư và Phó Bí thư, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 12 tuy gặp một số khó khăn thách thức đặc biệt là những khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra, nhưng tất cả đảng viên chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Về công tác xây dựng đảng hàng năm được đánh giá đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch; công tác đoàn thể, chính quyền, công tác chuyên môn luôn được Chi bộ 12 quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Thành quả trên là cơ sở, tiền đề quan trọng để chi bộ chúng ta bước vào giai đoạn mới với bước phát triển cao hơn, vững chắc hơn.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí:

+ Đồng chí Hồ Thu Hiền tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ,

+ Đồng chí Đặng Anh Phương tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư chi bộ,

+ Đồng chí Đỗ Hoàng Huy giữ chức vụ Chi ủy viên chi bộ với sự đồng thuận cao của đại hội.


Sau đây là hình ảnh đưuọc ghi nhận tại Đại hội Chi bộ 12:

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ 12 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022- 2025