Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 918 | Cật nhập: 12/14/2018 4:52:13 PM | RSS

Nhằm chào mừng năm học mới 2018 – 2019 cùng với sự kiện chào mừng Đại hội Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG) Nhiệm kỳ 2018 - 2019 vừa tổ chức thành công tốt đẹp. Đồng thời, với việc tổ chức thực hiện dọn dẹp, phát quang khuôn viên Phân hiệu ĐHQG có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên hơn về bảo vệ môi trường sinh thái và làm đẹp hơn môi trường xung quanh mà các bạn sinh viên đang học tập. Cùng với đó tạo được phong trào mạnh mẽ, huy động được lực lượng sinh viên tham gia trong các hoạt động tiếp theo.

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Tập thể BCH Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG cùng các bạn sinh viên trong chương trình dọn dẹp vệ sinh, phát quang khuôn viên trường học (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Chính vì thế, ngày 25/09/2018 vừa qua, Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG đã tổ chức chương trình dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường chào mừng năm học mới 2018 - 2019.

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Chương trình với sự tham gia của gần 50 bạn sinh viên đang học tập tại Phân hiệu ĐHQG. Các bạn với sức trẻ, tinh thần năng động và hăng hái, đã rất nhiệt tình tham gia chương trình tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, phát quang khuôn viên trường học lần này.

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Đoàn viên sinh viên tham gia trong chương trình (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sau chương trình, tất cả sinh viên cùng ngồi quây quần cùng với nhau để giao lưu, làm quen cũng như chia sẻ những câu chuyện và ăn bánh trung thu trong không khí ấm cúng, vui vầy.

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên cùng ngồi giao lưu với nhau (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên giao lưu, chia sẻ (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019
Sinh viên ăn bánh trung thu cùng nhau tạo không khí ấm áp (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên ăn bánh trung thu cùng nhau tạo không khí ấm áp (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên lớp Khoa học môi trường khóa 2017 (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên lớp Đô thị học khóa 2017 (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Sinh viên lớp Đô thị học khóa 2018 (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Sinh viên Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre dọn dẹp vệ sinh Mừng năm học mới 2018 - 2019

Tập thể BCH Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG cùng các bạn sinh viên trong chương trình dọn dẹp vệ sinh, phát quang khuôn viên trường học (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, BCH Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG nói riêng cũng như Phân hiệu ĐHQG nói chung cũng xác định đây là hoạt động truyền thống chung trong hệ thống ĐHQG-HCM, mỗi đầu năm học sẽ tổ chức phát động chương trình. Qua hoạt động này, BCH Chi đoàn Phân hiệu ĐHQG mong muốn toàn thể các bạn sinh viên sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tạo những mảng xanh cho không gian học tập tại Phân hiệu ĐHQG cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Theo Hoàng Huy