Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1065 | Cật nhập: 6/7/2018 2:56:10 PM | RSS

Trong 3 ngày (13/03/2018, 15/03/2018 & 23/03/2018), Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre đã thực hiện tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phân hiệu đã tiến hành tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Hiếu Tự, THPT Hiếu Phụng) để giúp các học sinh "gỡ rối" trong việc lựa chọn ngành nghề và quyết định con đường tương lai của mình.

Dưới đây là hình ảnh tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT tại tỉnh Vĩnh Long:

**Ngày 13/03/2018:

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 13/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 13/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 13/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

**Ngày 15/03/2018:

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Nguyễn Hiếu Tự

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Nguyễn Hiếu Tự

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Nguyễn Hiếu Tự

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Nguyễn Hiếu Tự

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Nguyễn Hiếu Tự

**Ngày 23/03/2018:

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Hiếu Phụng

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Hiếu Phụng

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Hiếu Phụng

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Hiếu Phụng

Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre tư vấn tuyển sinh 2018 tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/03/2018 - Tư vấn tuyển sinh tại THPT Hiếu Phụng

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh sẽ vẫn được Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn học sinh trong suốt mùa tuyển sinh năm nay thông qua các kênh tư vấn đa dạng như: kênh tư vấn trực tuyến tại website www.vnuhcm-cbt.edu.vn và Fanpage www.facebook.com/PHDHQGTPHCMBENTRE/ ; Kênh tư vấn trực tiếp qua các đoàn tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT trên khắp các tỉnh thành trong cả nước hoặc qua số điện thoại Hotline (02753) 818 000, 0168.524.1379 (Cô Phúc Lộc), 0964.064.028 (Thầy Huy)

Mọi thắc mắc của các thí sinh và phụ huynh sẽ được Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre giải đáp và tư vấn ngay sau khi nhận được thông tin!