Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1214 | Cật nhập: 10/30/2020 4:41:23 PM | RSS

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhằm bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, ổn định quan hệ lao động và phát triển tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Phân hiệu ĐHQG). Sáng ngày 12-01-2019, Hội nghị Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Khung cảnh chương trình Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Đến tham dự Hội nghị, đại diện cho Công đoàn ĐHQG-HCM, có sự hiện diện của ThS. Hoàng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM; ThS. Nguyễn Võ Hoàng Mai - Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM; đại diện cho Phân hiệu ĐHQG có sự hiện diện của TS. Hồ Thu Hiền - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG, Bí thư Chi bộ 12; TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐQHG.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Khung cảnh chương trình Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Để bắt đầu chương trình Hội nghị, Đoàn chủ tịch cùng với thư ký Hội nghị từ Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG lên điều hành chương trình Hội nghị.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

ThS. Đặng Anh Phương - Trưởng ban vận động đọc diễn văn khai mạc và thông qua chương trình làm việc Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đ/c Lý Mỹ Tiên - Thành viên Ban vận động báo cáo về tình hình tham dự Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn, tổ chức thành lập công đoàn cơ sở và báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đ/c Lê Thị Kim Trúc - Thành viên Ban vận động báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và báo cáo danh sách người lao động tham gia công đoàn (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

ThS. Đặng Anh Phương - Trưởng Ban vận động tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở tại Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Đề án nhân sự định hướng Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí, sẽ phụ trách Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG trong giai đoạn lâm thời.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị giơ tay biểu quyết về danh sách Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử cho các đồng chí tham dự Hội nghị.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đ/c Lê Minh Trọng - Trưởng Ban bầu cử tuyên bố thể lệ bầu cử (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ban bầu cử tiến hành phát phiếu cho các đồng chí tham dự Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trong Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG đã kết thúc thành công tốt đẹp sau khi bầu ra Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí: ThS. Đặng Anh Phương, Phòng Đào tạo - Khoa học Công nghệ; Đ/c Lê Thị Kim Trúc - Phòng Tổ chức - Hành chính; Đ/c Lý Mỹ Tiên - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG ra mắt Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Cũng tại Hội nghị, TS. Hồ Thu Hiền - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG, Bí thư Chi bộ 12 cũng đã có ý kiến chỉ đạo với Hội nghị. TS. Hồ Thu Hiền chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG cũng như là bày tỏ niềm vui, hân hoan với việc thành lập Công đoàn cơ sở tại đơn vị Phân hiệu ĐHQG.

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

TS. Hồ Thu Hiền - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG, Bí thư Chi bộ 12 phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

ThS. Đặng Anh Phương - Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG tiếp thu ý kiến từ Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đ/c Lê Thị Kim Trúc - Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG thông qua chương trình hoạt động Công đoàn cơ sở (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đ/c Lý Mỹ Tiên - Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG thông qua Biên bản Hội nghị (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG chụp hình tập thể cùng quý đại biểu, cán bộ, viên chức tại Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG chụp hình tập thể cùng quý đại biểu, cán bộ, viên chức tại Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

** Một số hình ảnh trong Hội nghị Công đoàn Cơ sở Phân hiệu ĐHQG:

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG (Ảnh: Dương Trí Nhân)

Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Đoàn khách quý đến từ ĐHQG-HCM chúc mừng Hội nghị công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG thành công, tốt đẹp (Ảnh: Dương Trí Nhân)

THEO HOÀNG HUY

ẢNH: DƯƠNG TRÍ NHÂN