[ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020 - PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE]

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Xem: 1241 | Cật nhập: 10/30/2020 9:27:48 PM | RSS

[ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020 - PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE]

**Lưu ý: Thí sinh phải xác nhận nhập học trước ngày 10/9/2020

**Chi tiết liên hệ:
- Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ: (0275) 3818 000
- Cô An: 0901 000 156

[ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020 - PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE]