THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2729 | Cật nhập: 10/30/2020 9:48:02 PM | RSS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020

TẢI THÔNG BÁO VÀ MẪU ĐƠN XIN VIỆC TẠI ĐÂY:

1. THÔNG BÁO

2. MẪU ĐƠN XIN VIỆC