THÔNG BÁO V/v phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2020-2021, ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2020

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 164 | Cật nhập: 4/22/2021 3:38:38 PM | RSS

THÔNG BÁO:
V/v phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2020-2021, ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2020


Xem thông tin chi tiết tại đây

THÔNG BÁO V/v phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2020-2021, ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2020

THÔNG BÁO V/v phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2020-2021, ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2020