THÔNG BÁO

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019new

  Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 11/28/2019 5:05:01 PM

  Căn cứ Kế hoạch số 262/KH-PHĐHQG ngày 19/112019 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre,

  Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre phối hợp với trường Đại học Kinh tế  - Luật và Văn phòng Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức thi tuyển viên chức như sau:

  ...xem chi tiết