THÔNG BÁO

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020hotnew

  Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 5/8/2020 5:16:02 PM

  Phân hiệu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) là Phân hiệu ĐHQG-HCM đầu tiên trong cả nước có chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, phù hợp với chính sách của Nhà nước và sứ mạng của ĐHQG-HCM. Hiện nay Phân hiệu ĐHQG-HCM có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

  ...xem chi tiết

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020hotnew

  Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 2/21/2020 9:37:13 AM

  Phân hiệu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) là Phân hiệu ĐHQG-HCM đầu tiên trong cả nước với chức năng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, phù hợp với chính sách của Nhà nước và sứ mạng của ĐHQG-HCM. Hiện nay, Phân hiệu ĐHQG-HCM có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

  ...xem chi tiết

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019new

  Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 11/28/2019 5:05:01 PM

  Căn cứ Kế hoạch số 262/KH-PHĐHQG ngày 19/112019 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre về việc tổ chức thi tuyển viên chức năm 2019 của Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre,

  Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre phối hợp với trường Đại học Kinh tế  - Luật và Văn phòng Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức thi tuyển viên chức như sau:

  ...xem chi tiết