Tuyển sinh thạc sỹ năm 2018 (Đợt 2)

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Thực hiện theo công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 11 ngành do các trường thành viên ĐHQG-HCM trực tiếp đào tạo (chương trình đào tạo và giảng viên của các trường thành viên) và cấp văn bằng sau khi tốt nghiệp, cụ thể gồm các ngành sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐHQG-HCM:

STT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

2

Quản lý xây dựng

3

Kỹ thuật điện

4

Quản lý năng lượng

5

Địa kỹ thuật xây dựng

6

Chính sách công

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG-HCM:

STT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Luật dân sự và tố tụng dân sự

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

2

Kinh tế và Quản lý công

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM:

STT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Quản lý môi trường Tây Nam Bộ

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

2

Toán học (chương trình cho giáo viên)

3

Vật lý (chương trình cho giáo viên)


4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQG-HCM:

TT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Quản lý giáo dục

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

2

Công tác xã hội

3

Đô thị học

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM:

STT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Công nghệ thông tin

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, ĐHQG-HCM:

STT

TÊN NGÀNH

THỜI GIAN

TUYỂN SINH & ÔN TẬP

THI TUYỂN

1

Quản lý Công

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre

99A Quốc lộ 60, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

(Đối diện Công ty điện lực tỉnh Bến Tre, gần bến xe Bến Tre mới, cách cầu Rạch Miễu 6km)

Điện thoại: (02753).818.000; Website: www.vnuhcm-cbt.edu.vn; Fanpage: Phân hiệu DDHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre